Ontwikkelen van bronnen

CTA Watertechnologie voor het ontwikkelen van bronnen

Wij bieden een bronservice aan waarbij het ontwikkelen van bronnen op diverse manieren uitgevoerd kan worden. CTA Watertechnologie gebruikt afhankelijk van de situatie verschillende werkwijzen en leggen deze graag aan u uit. 

Sectiegewijs afpompen

Bij het sectiegewijs afpompen wordt per sectie een debiet onttrokken aan het filter. Het debiet dat onttrokken wordt, overschrijdt enkele malen het bedrijfsdebiet. Wij pompen dit af met verschillende sectieapparatuur. Afhankelijk van de situatie kiezen wij de juiste soort apparatuur, waardoor deze zo optimaal mogelijk ingezet kan worden bij het ontwikkelen van de bronnen. 

Door de hogere stroomsnelheid in de filter omstorting, worden mechanische verstoppingen gemobiliseerd en afgevoerd. Het onttrekkingsdebiet wordt afgestemd op de bron en de gekozen apparatuur, waardoor er een groot onttrekkingsdebiet per sectie afgepompt kan worden. 

Het opgepompte water wordt gemonitord op de vrij gekomen vervuiling. Pas als het water vrij is van vervuiling, wordt begonnen met een volgende sectie. Voordat het vervuilde water geloosd wordt, kan het behandeld worden met bijv. bezinkbakken, filters of neutralisatie (in geval van een chemische regeneratie). 

Luchtliften

Bij het ontwikkelen en/ of regenereren van bronnen, wordt het grootste gedeelte van de vervuiling middels pompen afgevoerd. Tijdens dit proces ontstaat er in veel gevallen bezinksel op de bodem van de bron. Ook wanneer de afstemming bodemfilterzand of -filterspleet niet optimaal is en de bron tijdens de productie zand levert, ontstaat er bezinksel op de bodem. 

Met gebruik van de luchtliftmethode wordt het bezinksel van de bodem verwijderd. Hierbij wordt met behulp van lucht een zeer sterke opwaartse stroom gecreëerd waarbij de vervuiling meegenomen wordt. Ook groter materiaal zoals grind en stenen kunnen middels deze methode verwijderd worden. 

Jutteren en sectiegewijs jutteren

Bij jutteren wordt het water in de bron met behulp van een compressor (perslucht) in de omstorting en de omliggende bodem weggedrukt. Bij sectiegewijs jutteren wordt hetzelfde proces doorlopen alleen wordt er een sectieapparaat gebruikt, hierdoor wordt  alleen het water in die sectie weggedrukt. 

Ook bij deze methode wordt de opgebouwde druk versneld afgelaten en hiermee wordt de bron ontlast. Doordat er grote stroomsnelheden in het filter ontstaan, wordt vervuiling losgetrokken. Het water wordt net als bij het afpompen gecontroleerd op vervuiling en vervolgens geloosd. Wij monitoren de toegepaste drukken en waterstanden en passen deze aan indien nodig.  

NIG Impulstechnologie

et succes passen wij de NIG Impulstechnologie al jaren toe in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Bij het ontwikkelen en regenereren van nieuwe en bestaande bronnen is de impulsgenerator het belangrijkste instrument. Bij deze methode wordt er gebruik gemaakt van hoog energetische schokken met een lage frequentie in een zeer korte tijd. De impulsen ontstaan door het ontsnappen van relatief kleine hoeveelheden samengeperst gas (stikstof) via de impulsgenerator in de omgeving (bron).

 

De impulsen verspreiden zich als een golf in het grondwater en alle poriën. Door het effect van de opeenvolgende impulsen en de reflecties worden alle vervuilingen verkleind en losgemaakt. De impulsen dringen zeer diep in de omgeving van het filter. Daardoor worden ook harde materialen, welke lang in de grind omstorting aanwezig zijn, losgemaakt. Door het gelijktijdig schoonpompen, worden de losgemaakte vervuilingen direct tijdens het ontwikkelen of regenereren uit de bron verwijderd. Door het gehele proces te monitoren tijdens de werkzaamheden, (o.a. gasdruk, impulssnelheid, waterstand en vrijgekomen vervuiling) ontstaat een duidelijk beeld over de voortgang van het proces. 

CTA Watertechnologie logo
CTA Watertechnologie
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright CTA Watertechnologie, Alle rechten voorbehouden
Voorwaarden | Privacy statement | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM