Regenereren van bronnen

Regenereren van bronnen

Bij het regenereren van bronnen wordt de oorspronkelijke capaciteit van een bron weer hersteld. CTA Watertechnologie doet dit middels verschillende methoden. Deze lichten we graag aan u toe. 

Mechanische reiniging

Voordat wij de bronregeneratie uitvoeren, wordt er vaak een mechanische reiniging uitgevoerd. Deze reiniging zorgt ervoor dat de binnenzijde van de bronbuis en filtersleuven vrijgemaakt worden van verontreinigingen. De regeneratie heeft zo een groter effect op langere termijn, omdat er op deze manier minder snel opnieuw een infectie kan optreden. Een mechanische reiniging voeren wij, eventueel gecombineerd, uit met onder andere de volgende technieken: 

  • Borstelen: Afhankelijk van het materiaal en het type vervuiling in de bronbuis, kunnen er diverse soorten borstels ingezet worden om de binnenzijde van de bronbuis te reinigen. Deze methode heeft een beperkt effect op de filtersleuven. 
  • Hogedruk: Met (roterende) spuitkoppen, welke zijn aangepast aan de binnendiameter van de bron, wordt de binnenzijde van de bron, filtersleuven en (gedeeltelijk) de omstorting gereinigd. Wij beschikken over diverse typen spuitkoppen om het optimale resultaat te kunnen bereiken. De druk en het volume van de hogedrukinstallatie is aan te passen aan de capaciteit van de bron. 
  • Luchtliften: voor het reinigen van de bodem en het verpompen van een mengsel van lucht-water-vervuiling.

Mechanische regeneratie

Bij een (mechanische) bronregeneratie wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden voornamelijk de aandacht gericht op het reinigen van de filtersleuven, grind omstorting en de boorgatwand. Dit zijn de plekken waar ernstigste vervuiling kan optreden. Bij een bronregeneratie wordt veelal een combinatie van diverse technieken toegepast om tot het beste resultaat te komen. Per bron kan deze combinatie verschillen. Bij de mechanische regeneratie worden de volgende technieken ingezet: 

  • Hogedruk: Dit is grotendeels dezelfde methode als bij het uitvoeren van de mechanische reiniging. Echter wordt bij een regeneratie met hogedruk de spuitkop gecombineerd met een borstel. Door boven de borstel af te pompen wordt de waterstroom door de filter omstorting geleid, dit leidt vaak tot een beter resultaat. 
  • Luchtliften: Ook het luchtliften bij een mechanische regeneratie wordt hetzelfde uitgevoerd als bij een mechanische reiniging. 
  • NIG Impulstechnologie: De impulstechnologie is een methode voor het regenereren van grotere onttrekkingsputten met een mechanische putverstopping. De methode kan standaard toegepast worden tot een diepte van ca. 250 meter. De diameter van de bron is hierbij minder bepalend. De impulsen en de door de impulsen ontstane vibraties werken tot ver in de omgeving van de bron en bereiken gegarandeerd de boorgatwand en breken harde vervuilingen. Door deze methode worden de vrijgekomen vervuilingen direct verwijderd uit de bron. 
  • Sectiegewijs afpompen: De diverse sectieapparatuur kan ingezet worden om lichte mechanische putverstoppingen te verwijderen. Sectiegewijs afpompen is vaak de laatst behandelingstap bij een regeneratie.

Chemische regeneratie

Deze methode wordt toegepast bij een chemische putverstopping die niet of lastig te verwijderen is met een mechanische regeneratie. Vaak voeren wij een combinatie van beide methodes uit, waarbij een chemische regeneratiemiddel gebruikt wordt. Dit middel is op basis van zuren of basen en wordt aangepast naar de hoeveelheid vervuiling en hoe hardnekkig deze is. Het chemische regeneratiemiddel wordt via de sectieapparatuur continue door de filter omstorting gestuurd. Wij monitoren de pH van het spoelwater constant en sturen dit eventueel bij om het meest optimale resultaat te behalen. Indien nodig wordt het spoelwater geneutraliseerd voor het geloosd wordt. 

CTA Watertechnologie logo
CTA Watertechnologie
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright CTA Watertechnologie, Alle rechten voorbehouden
Voorwaarden | Privacy statement | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM