Regenereren van bronnen

Regenereren van bronnen

Mechanische reiniging

Voorafgaand aan een bronregeneratie wordt veelal een mechanische reiniging uitgevoerd om de binnenzijde van de bronbuis en de filtersleuven vrij te maken van verontreinigingen. Een eventuele regeneratie heeft veelal een groter effect op langere termijn omdat minder snel her infectie optreed.
Bij de mechanische reiniging voeren wij, eventueel gecombineerd, o.a. de volgende technieken uit:

  • Borstelen: al naar gelang het materiaal en vervuiling van de bronbuis kunnen diverse types borstels ingezet worden om de binnenzijde van de bronbuis te reinigen. Deze methode heeft slechts een beperkt effect op de filtersleuven.
  • Hogedruk: met (roterende) spuitkoppen, welke zijn aangepast aan de binnendiameter van de bron wordt de binnenzijde van de bron, filtersleuven en (gedeeltelijk) de omstorting gereinigd. Wij beschikken over diverse typen spuitkoppen om het optimale resultaat te kunnen bereiken. De druk en het volume van de hogedrukinstallatie is aan te passen aan de capaciteit van de bron.
  • Luchtliften: voor het reinigen van de bodem en het verpompen van een mengsel van lucht-water-vervuiling. (zie ook Ontwikkelen/Luchtliften)

Mechanische regeneratie

Bij een (mechanische) bronregeneratie wordt tijdens de werkzaamheden voornamelijk de aandacht gericht op het reinigen van de filtersleuven, grind omstorting en de boorgatwand. Dit zijn de plekken waar de ernstigste vervuiling optreed. Bij een bronregeneratie wordt veelal de een combinatie van diverse technieken toegepast om tot het beste resultaat te komen. Per bron kan deze combinatie verschillen. Bij de mechanische regeneratie worden de volgende technieken ingezet:

  • Hogedruk: met (roterende) spuitkoppen, welke zijn aangepast aan de binnendiameter van de bron wordt de binnenzijde van de bron, filtersleuven en (gedeeltelijk) de omstorting gereinigd. Wij beschikken over diverse typen spuitkoppen om het optimale resultaat te kunnen bereiken. De druk en het volume van de hogedrukinstallatie is aan te passen aan de capaciteit van de bron. Bij een regeneratie met hogedruk wordt de spuitkop gecombineerd met een borstel. Door boven de borstel af te pompen wordt de waterstroom door de filter omstorting geleid; dit leidt veelal tot een duidelijk beter resultaat. (zie ook Mechanische reiniging/hoge druk)
  • Luchtliften: voor het reinigen van de bodem en het verpompen van een mengsel van lucht-water-vervuiling. (zie ook Ontwikkelen/Luchtliften).
  • NIG Impulstechnologie: de impulstechnologie is een uitgelezen methode voor het regenereren van grotere onttrekkingsputten met een mechanische putverstopping. De methode kan standaard toegepast worden tot een diepte van ca. 250 m. –mv. De diameter van de bron is hierbij minder bepalend.
  • De impulsen en de door de impulsen ontstane vibraties werken tot ver in de omgeving van de bron en bereiken gegarandeerd de boorgatwand. De impulsen en vibraties breken ook harde vervuilingen. Door gelijktijdig water te onttrekken worden de vrijgekomen vervuilingen direct verwijderd uit de bron. (zie ook Ontwikkelen/NIG Impulstechnologie)
  • Sectiegewijs afpompen: de diverse sectie apparatuur kan ingezet worden om lichte mechanische putverstoppingen te verwijderen. Veelal is sectiegewijs afpompen een van de laatste behandelingsstappen bij een regeneratie. (zie ook Ontwikkelen/sectiegewijs afpompen).

Chemische regeneratie

Een chemische regeneratie wordt toegepast bij een chemische putverstopping die niet of moeilijk te verwijderen is met een mechanische regeneratie. In veel gevallen bestaat een chemische regeneratie uit een mechanische regeneratie in combinatie met een chemisch regeneratiemiddel op basis van zuren of basen al naar gelang de vervuiling. Het regeneratiemiddel wordt door middel van sectieapparatuur continue door de filter omstorting gestuurd. De pH van het spoelwater wordt doorlopend gemonitord en eventueel bijgestuurd om een optimaal resultaat te behalen. Indien nodig wordt het spoelwater geneutraliseerd voor het geloosd wordt.

CTA Watertechnologie logo
CTA Watertechnologie
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright CTA Watertechnologie, Alle rechten voorbehouden
Voorwaarden | Privacy statement | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM