Toestand beoordeling

Toestand beoordeling

Brontest / Putproef

De capaciteit van een bron laat zich door een brontest of putproef goed vaststellen. Door de gemeten gegevens te vergelijken met eerdere gegevens of de gegevens voor en na regeneratie met elkaar te vergelijken kan duidelijk de verandering in capaciteit vastgesteld worden.

Brontesten kunnen in verschillende varianten uitgevoerd worden:

  • Kortstondig: beperkte gegevens over de werkelijke capaciteit van de aquifer (watervoerende laag)
  • Langdurig: over meerdere dagen of zelfs weken. Met gegevens van beschikbare peilbuizen in de omgeving kan een duidelijk beeld van de capaciteit van de aquifer verkregen worden
  • Trapsgewijs: door met meerdere onttrekkingsdebieten te onttrekken kan meer inzicht verkregen worden in de capaciteit van de bron en de aangrenzende bodem.

Alle meetgegevens worden door ons gemeten met geijkte apparatuur, software en opgeslagen in dataloggers. Na het afsluiten van de metingen worden de dataloggers uitgelezen en worden alle gegevens verwerkt in een verslag.

Door de meetgegevens te verwerken en weer te geven in grafieken ontstaat een duidelijk beeld van de capaciteit van een put.

Camera-inspectie

Reeds 20 jaar voert CTA Watertechnologie camera-inspecties uit in bronnen en leidingen. Door gebruik te maken van diverse camera systemen heeft u altijd een goed beeld van de toestand van uw bron. De systemen welke door ons ingezet worden zijn speciaal aangepast aan de horizontale of verticale toepassing. Met speciale roterende camera’s met zoomfunctie kan elk detail onderzocht worden. Camera-inspecties kunnen uitgevoerd worden in bronnen of peilbuizen met een diameter van 50 mm. tot een diameter van ca. 2 m. Door in het laatste geval extra verlichting toe te passen, wordt ook hier een duidelijk beeld verkregen.

Camera-inspecties worden vaak uitgevoerd worden met een min of meer uitgebreid programma van geofysische boorgatmetingen. Voordeel is dat niet alleen de conditie van de binnenkant van de bronbuis, maar ook de toestand in de omstorting en de aangrenzende bodem bepaald kan worden.

Opname van een beschadigde 125 mm. PVC filterbuis met een 180° axiaal zicht camera.

Opname van een RVS wikkeldraadfilter DN 200 met een roterende zoom camera.

Geofysische boorgatmetingen

Als aanvulling op de brontest en camera-inspectie, biedt CTA Watertechnologie geofysische boorgatmetingen aan. Door samen te werken met een vooraanstaande speler in Europa wat betreft geofysische boorgatmetingen (http://www.blm-storkow.de) beschikt CTA Watertechnologie over een uitgebreid spectrum van metingen. De diverse boorgatmetingen kunnen zowel in open boringen als in volledig afgewerkte putten uitgevoerd worden.

Enkele voorbeelden welke veelvuldig uitgevoerd worden zijn: Caliper (binnendiameter), Flow (flowsnelheidsmeting), Natuurlijke Gammastraling. In de milieusector kunnen bijvoorbeeld de troebelheidsmeting, multiparameter en monstername op diepte uitgevoerd worden.

Onderstaand een voorbeeld van een uitwerking met interpretatie van een uitgevoerd meetprogramma in combinatie met camera-inspectie.

CTA Watertechnologie logo
CTA Watertechnologie
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright CTA Watertechnologie, Alle rechten voorbehouden
Voorwaarden | Privacy statement | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM