Contact

CTA Watertechnologie
Oudenhof 2
4174 GA Hellouw
Tel.: 0418-581158
Fax: 0418-581190
info@ctawatertechnologie.nl

Privacyverklaring

Bronnenservice

Bronnen, pompen en leidingen hebben in de loop der jaren heel wat te lijden.

De tand des tijds heeft namelijk nogal de neiging een enorme aanslag te plegen op de capaciteit. De capaciteit van bronnen, pompen en leidingen kan sterk reduceren, onder meer veroorzaakt door ongewenste afzettingen van ijzer, kalk en mangaan.

Naast deze natuurlijke, chemische en biologische bedreigingen, is het van belang nauwgezet te kijken naar de hydrogeologische en hydrochemische bodemgesteldheid in de directe nabijheid van de bron.  Ook deze elementen, samen met de technische opbouw en het gebruik van de bron, hebben zo hun weerslag op de uiteindelijke broncapaciteit.

CTA Watertechnologie beschikt over de juiste apparatuur voor het inspecteren van uw bronnen.

                

Indien noodzakelijk beschikt CTA Watertechnologie over de juiste know how voor het regenereren, saneren en repareren van de bronnen ofwel waterwinputten.

CTA Watertechnologie werkt bij het regenereren van bronnen met apparatuur voor zowel lage- als hoge druk. Ook voor het reinigen en ontwikkelen van horizontale filters (HDD Wells) heeft CTA Watertechnologie het materieel en ervaring in huis.  Zowel voor horizontale als verticale filters zijn speciale spuitkoppen ontwikkeld voor een optimaal resultaat. 

 

 

Nu nadrukkelijk aanwezig in ons programma is de impuls technologie. Met deze technologie worden in relatief korte arbeidstijd zeer goede resultaten bereikt. Deze technologie is door ons zeer eenvoudig in te zetten en te controleren. Tevens kan deze techniek zeer goed worden toegepast voor het ontwikkelen van nieuwe bronnen.

 

            

 

Naast deze nieuwe techniek blijven ook de beproefde bestaande techniek zoals o.a. borstelen, en intermitterend (sectiegewijs) pompen in ons programma! 

Altijd wordt gekeken naar de juiste methode voor de te behandelen bron!

 

 

 

 

Meer informatie? Contact

CTA Watertechnologie
Oudenhof 2
4174 GA Hellouw
Tel.: 0418-581158
Fax: 0418-581190
info@ctawatertechnologie.nl